Závěrečná zpráva o realizaci projektu
"Vývoj pokročilých ATM služeb a jejich využití ve vědecké a výzkumné činnosti vysokých škol a Akademie věd ČR v rámci Pražské akademické sítě"

[Obsah] [Zpět na stránku projektu] [PASNET]

Obsah

1. Úvod
2. Stručně o technologii ATM (Asynchronout transfer mode)
3. Rozšíření páteřního oblaku sítě s ATM technologií
4. Dílčí úkoly na páteři sítě
4.1 Návrh jednotné struktury
4.2 QoS na páteřní síti
4.2.1 Standardní QoS pro nativní ATM aplikace
4.2.2 Možnosti QoS pro LANE
4.2.3 Integrace IP + ATM
4.3 Zvýšení robustnosti páteřní sítě
4.4 Interoperabilita
4.4.1 Cisco x Bay Networks
4.4.2 Cisco x Fore
4.4.3 Cisco x IBM
5. Ověření možností služeb technologie ATM pro koncové uživatele (ATM to desktop)
6. Využití ATM pro aplikace
6.1 VLAN s možností specifikace QoS (spojení bez směrovačů)
6.1.1 VLAN pro news
6.1.2 VLAN pro Metacentrum
6.1.3 IP aplikace
6.2 Nativní ATM videokonference (AVA, ATV)
6.3 Emulace hlasových okruhů
6.3.1 Propojení TÚ Filozofické fakulty
6.3.2 Popis technického řešení
6.3.3 Ukázka konfigurace
7. Monitorování a správa sítě
7.1 Programový balík CW2000
7.2 Deník Operačního centra Pasnetu
7.3 Onlice dostupnost lokalit dle veřejné mapy Pasnetu
8. Prezentace projektu, zvyšování kvality řešitelů
9. Závěr
Příloha A: Vysvětlení použitých zkratek
Příloha B: Seznam řešitelů

12.12. 2000 webmaster@pasnet.cz