Závěrečná zpráva o realizaci projektu

[Obsah] [Zpět na stránku projektu] [PASNET]


obsah dalsi

1. Úvod

Hlavními cíli projektu, řešeného v rámci programu MŠMT s označením LB98264 a názvem " Vývoj pokročilých ATM služeb a jejich využití ve vědecké a výzkumné činnosti vysokých škol a Akademie věd ČR v rámci Pražské akademické sítě" Univerzitou Karlovou v Praze ve spolupráci s Akademií věd ČR, bylo plně využít síťových služeb nabízených technologií ATM (Asynchronous transfer mode) - VLAN (virtuální sítě), QoS (služby se zaručenou kvalitou) v metropolitní síti PASNET a nabídnout tyto služby uživatelům akademické sítě. S tím samozřejmě souvisí i další rozšiřování infrastruktury a nákup a instalace nových zařízení tak, aby služeb technologie ATM a její přenosové kapacity bylo možné využít v dalších lokalitách. To vše především za účelem přímé či nepřímé podpory současných i v budoucnu řešených vědeckovýzkumných projektů realizovaných uživateli sítě PASNET.

Úkoly řešené v rámci tohoto projektu je možné rozdělit do těchto oblastí:

Tomuto členění proto odpovídá i závěrečná zpráva, která je po stručném úvodu do technologie ATM dále rozdělena do podkapitol, ve kterých jsou popisovány a hodnoceny dílčí úkoly a jejich výsledky.

S ohledem na pracovní vytížení hlavního řešitele RNDr. Pavla Krbce CSc. Došlo po dohodě s MŠMT ke změně hlavního řešitele. Hlavním řešitelem se s platností od 1.3.2000 stal Mgr. František Potužník, který se na řešení projektu v této době již podílel. RNDr. Pavel Krbec CSc. zůstal nadále jedním z řešitelů projektu.

Poznámka: Použité místní zkratky (lokalit, aktivních prvků,…) jsou vysvětleny v příloze A.


obsah dalsi

 13.12. 2000 webmaster@pasnet.cz