Projekt "Vývoj pokročilých ATM služeb a jejich využití ve vědecké a výzkumné činnosti vysokých škol a Akademie věd ČR v rámci Pražské akademické sítě"

  
[Úvod] [Nabídka dostupných služeb] [Řešitelé] [Závěrečná zpráva] [Zpět na PASNET]
 

Úvod

Hlavními cíli projektu, řešeného v rámci programu MŠMT s označením LB98264 a názvem "Vývoj pokročilých ATM služeb a jejich využití ve vědecké a výzkumné činnosti vysokých škol a Akademie věd ČR v rámci Pražské akademické sítě" Univerzitou Karlovou v Praze ve spolupráci s Akademií věd ČR, bylo plně využít síťových služeb nabízených technologií ATM (Asynchronous transfer mode) - VLAN (virtuální sítě), QoS (služby se zaručenou kvalitou) v metropolitní síti PASNET a nabídnout tyto služby uživatelům akademické sítě. To vše především za účelem přímé či nepřímé podpory současných i v budoucnu řešených vědeckovýzkumných projektů realizovaných uživateli sítě PASNET.

Úkoly je možné rozdělit do těchto oblastí:

Postup jejich řešení a výsledky je možné najít v závěrečné zprávě, která také obsahuje i stručný úvod do technologie ATM.

Realizací projektu se podařilo dále rozšířit ATM infrastrukturu sítě Pasnet a zajistit na ní poskytování služeb se zaručenou kvalitou. Rozšíření páteřní části sítě o nově instalovaný HW, upgrady některých páteřních prvků (včetně povýšení vybraných páteřních tras) dávají v krátkodobém horizontu dostatečné předpoklady pro pokrytí náročných potřeb vědeckovýzkumných projektů a akademické komunity obecně.


Nabídka dostupných služeb

Pražská akademická síť PASNET nabízí v současné době (podzim 2000) svým účastníkům především tyto služby:

Podrobně jsou popsané na domácí stránce PASNETu http://www.pasnet.cz.


Řešitelé

Na řešení projektu se spolupodíleli:

za Univerzitu Karlovu v Praze:

za Akademii věd ČR:

A další …


13.12. 2000 webmaster@pasnet.cz