PASNET - Prazska akademicka pocitacova sit
mapa

Non-stop helpdesk:
603 494 291

Služby QoS (Quality of Services)

V klasické jednoduché  síti typu "Internet" se všichni její uživatelé dělí o prostředky sítě stejným dílem - např. přenáší-li data sto lidí po lince s kapacitou 1Mb/s, přenáší se každému jeho data rychlostí 10kb/s. Není to problém, pokud aplikace pracuje při každé rychlosti a je nutné "jen" počkat na www stránku o něco déle.

Existují ale aplikace, které potřebují minimální zaručenou rychlost dat, jinak nefungují - například IP telefonie. V "klasické" síti může taková aplikace fungovat, dokud síť není zatížená. Jakmile ale zátěž vzroste (např. během hovoru si deset kolegů začne prohlížet www stránky), rychlost se sníží na takovou hodnotu, která není pro přenos hlasu postačující.

V síti, která podporuje QoS (Quality of Services), je možné pro takový případ potřebný tok dat rezervovat technikými prostředky a je tedy možné provozovat spolehlivě určité aplikace i při plném zatížení sítě.

Pasnet nabízí poskytování služeb QoS na úrovni IP.

Příklady použití QoS

 Lokální síť je připojena k páteři Pasnetu linkou 2Mb/s, která má sloužit pro přenos dat i pro IP telefonii. V síti je hodně navštěvovaný www a ftp server a kvůli tomu je linka silně zatížena. Kvůli zatížení linky ftp a www přenosy se neúnosně prodloužila doba odezvy na stisk klávesy v interaktivních aplikacích. Z finančních důvodů není možné řešení typu povýšit linku na vyšší rychlost, z provozních důvodů není možné umístit server mimo lokální síť.
Řešení: Pomocí QoS je možné

  • zařízení pro IP telefonii umožnit rezervaci pásma potřebného pro telefonní hovory
  • nastavit vyšší prioritu paketům protokolů telnet a ssh a zkátit dobu odezvy interaktivních aplikací
  • omezit přenos souborů z ftp serveru na maximálně 512kb/s a zrychlit tak přenosy www stránek

Lokální síť je připojena k páteři Pasnetu také záložní linkou. Záložní linka má však pouze 10% kapacity hlavního připojení a při jeho výpadku dojde k jejímu zahlcení. Z finančních důvodů není možné záložní linku povýšit na vyšši rychlost. Pomocí QoS je možné na záložní lince nastavit přednost pro kritické aplikace.

 Dvě telefonní ústředny fakulty je potřeba propojit technologií VoIP. Finančně výhodnější než pronájem zvláštního datového okruhu mezi lokalitami je využití existujícího propojení obou lokalit přes páteř Pasnetu. VoIP spojení obou ústředen má na páteři přidělenou vyšší prioritu a proto ho neovlivňuje ho ostatní datový provoz.

 Účastník připojený k Pasnetu rychlostí 10Mb/s chce z finančních důvodů omezit maximální rychlost spojení mimo Pasnet na 2Mb/s - též řešitelné pomocí QoS.


Máte-li zájem o služby QoS, kontaktujte náš Helpdesk.

Poznámka: možnost nasazení QoS je závislá na aktivních prvcích sítě použitých v dané lokalitě.


Členové sdružení PASNET:
Univerzita Karlova
AV ČR
VŠE
ČVUT

PASNET, Petrská 3, 110 00 Praha 1, https://www.pasnet.cz, info@pasnet.cz
7. listopadu 2023