PASNET - Prazska akademicka pocitacova sit
mapa

Non-stop helpdesk:
603 494 291
 
Počet návštěv stránky od 3.12.1996

Služby - konektivita

IP verze 4

Poskytování IPv4 konektivity je základní služba, kterou síť Pasnet poskytuje.

Jako dopňkové služby k IP konektivitě můžeme na požádání zajistit:

 • ochranné IP filtry na vstupu do připojené sítě
 • QoS služby na úrovni IP (výhodné např. v případě, že úzkým hrdlem spojení je linka do připojené sítě)
 • omezení maximální rychlosti spojení mimo Pasnet na hodnotu domluvenou s CESNET2 nebo GTS Novera (hodnota může být jiná než rychlost spojení v rámci Pasnetu)
 • konfiguraci zařízení značky CISCO
 • pomoc s registrací domény a přidělením IP adres
 • služby záložních DNS a MX  serverů

IP verze 6

IPv6 se má stát nástupcem stávajícího protokolu IPv4. Jednou z hlavních výhod IPv6 je daleko větší adresní prostor, než který je k dispozici u jeho předchůdce. Odpadá nutnost používat překlad adres (NAT). Každé zařízení může mít vlastní veřejnou IP adresu, což je velká výhoda např. z hlediska všech komunikačních služeb (IP telefonie, videokonferencí, služeb typu Peer-to-Peer a Instant Messaging).

Chcete-li

 • vyzkoušet si tento protokol a aplikace nad ním běžící
 • být připraveni na nástup IPv6

kontaktujte náš Helpdesk.

L2 VLAN

Virtuální sítí (VLAN) se myslí transparentní propojení dvou nebo více lokálních sítí (LAN) na úrovni druhé síťové vrstvy. Lokální sítě mohou být přitom od sebe fyzicky vzdálené a na jejich propojení přitom může být použita i jiná technologie, než je použita v samotných LAN.

Pasnet nabízí vytváření VLAN pro propojení sítí na Pasnet připojených navzájem, případně protažení těchto virtuálních sítí do sítě CESNET2.

Příklad použití VLAN:

 Vysoká škola sídlí ve dvou budovách, v každé z nich je lokální síť typu ethernet. Budovy jsou od sebe vzdálené několik km, ale obě jsou připojené k páteři Pasnetu. Při propojení obou lokálních sítí (LAN) do jedné virtuální sítě (VLAN) jsou počítače v obou lokálních sítích jakoby připojené k jediné společné LAN založené na přepínaném ethernetu. Pro správce sítě má toto uspořádání tyto výhody:

 • efektivní využití přidělených IP adres - nemusí je rozdělovat do subnetů
 • jednodušší správa počítačů - DHCP (a další služby, které pracují na druhé síťové vrstvě) fungují transparentně v celé VLAN, je možné přemístit počítač z jedné LAN do druhé bez nutnosti měnit konfiguraci síťového rozhraní
 • bezpečnost - celá VLAN je k Internetu připojena (na úrovni protokolu IP) jen na jednom místě, je tedy např. možné nasadit a spravovat jen jeden firewall místo dvou
 • menší zpoždění paketů - vzájemná komunikace mezi LAN prochází jen přes přepínače, odpadá zpoždění paketů na směrovačích

Máte-li zájem o zřízení VLAN, kontaktujte náš Helpdesk.

Poznámka: možnost propojení dvou sítí do VLANu je závislá na aktivních prvcích sítě použitých v obou lokalitách

Členové sdružení PASNET:
UK Praha
AV ČR
ČVUT
VŠE

PASNET, Petrská 3, 110 00 Praha 1, http://www.pasnet.cz, info@pasnet.cz
26. ledna 2017